Nhằm xây dựng và định hướng lại thương hiệu trong thị trường xây dựng, công ty TNHH Sài Gòn Trung Đức chính thức đổi tên thành công ty TNHH Sài Gòn Vy Đức.