Thi công đóng nhổ cừ tại nhiều hạng mục nằm trong khuôn khổ Nhà máy gang thép Hưng Nghiệp tại KCN Formosa Hà TĩnhKhu nhà ở MasteriThảo Điền