Đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Sài Gòn Vy Đức bắt đầu với công trình Cresent Mall và Happy Valley tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7.