Thành lập khối thi công đóng nhổ cừ bằng búa rung thủy lực, đưa biện pháp thi công cừ Larsen chống sạt lên hiệu quả cao hơn. Sài Gòn Trung Đức trở thành đối tác của nhiều nhà thầu lớn.