Ông Trần Đức Trường thành lập Công ty TNHH Sài Gòn Trung Đức – chuyên về thi công hạng mục bơm bê tông tại các công trình trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận