TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Sài Gòn Vy Đức muốn hương đến một loại hình doanh nghiệp xây dựng cơ bản và cung cấp những giải pháp, biện pháp thi công đa dạng cho mọi lĩnh vực thi công, không những ở thị trường Việt Nam mà tương lai là khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Tôn trọng mọi cam kết của các bên và luôn đem đến giải pháp thi công hiệu quả nhất để tạo lợi thế cho khách hàng, Luôn cập nhật các biện pháp thi công và nâng cao chất lượng dịch vụ. Là đơn vị đem lại sự hợp tác toàn diện cho mọi khách hàng,