TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TPHCM (TUYẾN SỐ 1)

Tổng thầu

ông ty CP Xây dựng số một – Việt Nguyên

Địa điểm

Quận 7,TPHCM

Quy mô

Tổng chiều dài 19,6 km

Hạng mục

Bơm bê tông