TNR EVERGREEN

Tổng thầu

Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Địa điểm

Quận 7,TPHCM

Quy mô

Tổng diện tích 74.069,5 m², chiều cao tối đa 24 tầng.

Hạng mục

Bơm bê tông, đóng nhổ cừ