NHÀ MÁY GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA

Tổng thầu

Công Ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hoà Bình, Công ty TNHH ĐT XD & TM Minh Lê, Chi nhánh Miền Nam – Tổng Công ty Xây Dựng Thuỷ Lợi 4 – CTCP

Địa điểm

KCN Vũng Áng,Phường Kỳ Long,Thị xã, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Quy mô

Tổng diện tích hơn 3.300 ha, công suất đạt 22,5 triệu tấn gang thép/năm.

Hạng mục

Bơm bê tông, Đóng nhổ cừ