MIDTOWN

Tổng thầu

Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Địa điểm

Quận 7,TPHCM

Quy mô

Diện tích 366 ha

Hạng mục

Đóng nhổ cừ