KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT

Tổng thầu

Công Ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Địa điểm

Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô

Diện tích 366 ha

Hạng mục

Đóng nhổ cừ