JAMILA KHANG ĐIỀN

Tổng thầu

Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Địa điểm

Quận 9 ,TPHCM

Quy mô

Tổng diện tích: 16.667 m2, bao gồm 4 block với chiều cao tối đa 25 tầng.

Hạng mục

Đóng nhổ cừ