DỰ ÁN MỞ RỘNG SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Tổng thầu

Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế Viễn Tuyến

Địa điểm

Nha Trang, Khánh Hòa

Hạng mục

Đóng nhổ cừ