ĐÊ CHẮN SÓNG PHÍA ĐÔNG CẢNG SƠN DƯƠNG

Tổng thầu

Cty TNHH MTV Máy Xây Dựng Matec

Địa điểm

Khu kinh tế Vũng Áng, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Quy mô

Tuyến đê chắn sóng dài 3390m, rộng 20m, mặt đê cao 3m so với mặt nước biển

Hạng mục

Bơm bê tông