CRESENT MALL

Tổng thầu

Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc

Địa điểm

Quận 7,TPHCM

Quy mô

118,665 m²

Hạng mục

Bơm bê tông