CHUNG CƯ SONG NGỌC

Tổng thầu

Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Địa điểm

Quận 8, TPHCM

Quy mô

Tổng diện tích: 15,432 m², chiều cao 19 tầng

Hạng mục

Bơm bê tông, đóng nhổ cừ