ÂU RẠCH CHANH

Tổng thầu

Công ty CP XD Công Nghiệp và Dân Dụng Dầu Khí

Địa điểm

TP Tân An, tỉnh Long An

Quy mô

Tổng chiều dài 140 m, chiều rộng 19,5 m, cửa đầu âu 14,6 m

Hạng mục

Đóng nhôổ cừ