ASCENT LAKESIDE

Tổng thầu

Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Địa điểm

Quận 7, TPHCM

Quy mô

Tổng diện tích 4063,15 m², cao 22 tầng

Hạng mục

Bơm bê tông, đóng nhổ cừ