JAMILA KHANG ĐIỀN

JAMILA KHANG ĐIỀN

Tổng thầu Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Địa điểm Quận 9 ,TPHCM Quy mô Tổng diện tích: 16.667 m2, bao gồm 4 block với chiều cao tối đa 25 tầng. Hạng mục Đóng nhổ...
MIZUKI PARK

MIZUKI PARK

Tổng thầu Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Địa điểm Huyện Bình Chánh ,TPHCM Quy mô Tổng diện tích: 26ha Hạng mục Đóng nhổ...
NHÀ MÁY SAMSUNG

NHÀ MÁY SAMSUNG

Tổng thầu Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Địa điểm Khu CNC, Quận 9, TPHCM Quy mô Tổng diện tích 94ha Hạng mục Đóng nhổ...
MIDTOWN

MIDTOWN

Tổng thầu Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Địa điểm Quận 7,TPHCM Quy mô Diện tích 366 ha Hạng mục Đóng nhổ...