LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đóng nhổ cừ
Bơm bê tông
ÉP CỌC LY TÂM
 • Ngày nay, với sự phát triển của đô thị, nhiều công trình áp dụng những lợi ích của tường cừ larsen để làm tường chắn tạm trong thi công tầng hầm.
 • Nắm bắt được xu hướng và nhu cầu, Sài Gòn Vy Đức cung cấp 2 biện pháp thi công cừ larsen : máy ép tĩnh và búa rung. Với quy trình thi công cừ larsen chuẩn, biện pháp thi công an toàn đảm bảo chất lượng nền móng công trình tốt nhất với giá thi công tối ưu.

1. Chuẩn bị thi công:

 • Căn cứ vào địa chất công trình, bản vẽ thiết kế, công trình sử dụng loại cừ Larsen SP III hay SP IV, số lượng cừ chúng tôi sẽ cung cấp cừ tới công trường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Vận chuyển cừ, máy ép cừ, các thiết bị và vật liệu phụ trợ đến công trình. Kiểm tra giấy tờ hiệu chuẩn, vận hành thử để chuẩn bị thi công ép cừ Larsen.

 

2. Quy trình thi công:

Sử dụng xe đào bánh xích gắn búa rung để thi công cùng bản vẽ biện pháp thi công và phần cẩu phục vụ ép cừ di chuyển trên đ­ường tạm.
Quy trình thi công cọc cừ larsen bằng búa rung:

 • Bước 1: Tập kết thiết bị về vị trí thi công.
 • Bước 2: Dùng móc cẩu phụ của cần trục đ­ưa cọc vào vị trí thi công.
 • Bước 3: Dùng móc cẩu chính của cần trục cẩu búa rung và mở kẹp búa đ­ưa vào vị trí đầu cọc để kẹp cọc.
 • Bước 4: Nhấc cọc đ­ặt vào vị trí cần đóng.
 • Bước 5: Dùng quả rọi để căn chỉnh cho cọc thẳng đứng theo 2 ph­ương.
 • Bước 6: Rung cọc: Dùng cẩu giữ cho cọc xuống từ từ đến chiều sâu thiết kế.
 • Bước 7: Rung xong cọc thứ nhất chuyển sang lấy cọc thứ 2 vào thao tác như­ cọc số 1.
 • Bước 8: Dùng sơn đánh dấu số thứ tự của cọc đã thi công.

3. An toàn thi công:

 • Kiểm tra, kiểm định tất cả các máy móc thiết bị đủ và đạt tiêu chuẩn.
 • Phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị phụ trách chuẩn bị đư­ờng để đảm bảo cho máy móc di chuyển trong quá trình thi công đ­ược an toàn.
 • Th­ường xuyên kiểm tra, bảo trì các thiết bị thi công.
 • Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành trên công tr­ường (giày, quần áo, mũ bảo hộ….)
 • Tập huấn quy trình an toàn lao động cho công nhân vận hành và thư­ờng xuyên yêu cầu cán bộ tại công trình kiểm tra, giám sát, nhắc nhở.
 • Đặt các biển báo nguy hiểm tại các vị trí cần thiết.
 • Những ng­ười không có nhiệm vụ tuyệt đối không đư­ợc vận hành những máy móc thiết bị thi công trên Công tr­ường.
 • Công nhân lao động chỉ đ­ược làm việc d­ới sự chỉ đạo của Cán bộ kỹ thuật và thợ máy.

 

4. Nghiệm thu và hồ sơ thanh toán:

 • Tiến hành ép cừ larsen, nhân viên phụ trách tại công trình của khách hàng và của Sài Gòn Vy Đức cùng giám sát quá trình ép, ghi nhật ký ép cừ.
 • Tổng hợp khối lượng vào cuối ngày.
 • Tiến hành hoàn tất hồ sơ thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Giấy tờ thanh toán bao gồm: nhật ký thi công có chữ ký của người phụ trách bên khách hàng và của Sài Gòn Trung Đức, Hóa đơn GTGT, giấy Đề nghị thanh toán, Biên bản quyết toán (trong trường hợp công trình hoàn thành, chấm dứt hợp đồng).
   

   

  Một số hình ảnh thi công tại công trình: