Năm 2009

Thành lập khối thi công đóng nhổ cừ bằng búa rung thủy lực, đưa biện pháp thi công cừ Larsen chống sạt lên hiệu quả cao hơn. Sài Gòn Trung Đức trở thành đối tác của nhiều nhà thầu lớn.

Cuối thập niên 90

Ông Trần Đức Trường đã xây dựng những tổ bơm bê tông đầu tiên gồm cà bơm cần và bơm ngang

Năm 2006

Ông Trần Đức Trường thành lập Công ty TNHH Sài Gòn Trung Đức – chuyên về thi công hạng mục bơm bê tông tại các công trình trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận