ĐÊ CHẮN SÓNG CẢNG SƠN DƯƠNG

Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

NHÀ MÁY GANG THÉP HƯNG NGHIỆP

Địa điểm: KCN Formosa, Hà Tĩnh

TNR EVERGREEN

Địa điểm: Quận 7, TPHCM

CRESENT MALL

Địa điểm: Quận 7, TPHCM
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
ĐÓNG NHỔ CỪ
ĐÓNG NHỔ CỪ
BƠM BÊ TÔNG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÁC ĐỐI TÁC